Beste bezoeker,

Beste bezoeker,

Omwille van de coronacrisis hier geen liturgische diensten
van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020).
We verwijzen graag naar:
Palmzondag 5 april 2020
-> Via www.kerknet.be om 10u vanuit de kathedraal te Hasselt
-> Op radio 1 om 10u vanuit Abdij Keizersberg te Leuven
-> Op TV NPO2 (Ned.2) om 9.55u vanuit H. Jozefkerk te Waubach
Witte Donderdag 9 april 2020
-> Via www.kerknet.be om 19u
vanuit de crypte van het seminariehuis te Gent
Goede Vrijdag 10 april 2020
-> Via www.kerknet.be om 15u
vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen
Paaswake 11 april 2020
-> Via www.kerknet.be om 20u vanuit de abdij van Westvleteren
Pasen 12 april 2020
-> TV Eén Eurovisie om 11u, te Parijs,
gevolgd door de pauselijke zegen ‘Urbi et Orbi’ vanuit Rome
-> Op radio 1 om 10u vanuit de Abdij Keizersberg te Leuven.

Goede Week – Pasen: Is er nog hoop ?

Corona tijden

Zal het nu niet meer dan ooit belangrijk zijn
wat naast het werk ook het samen zijn met collega’s is ?

Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn
hoe belangrijk het verenigingsleven is?

Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn
hoe belangrijk warm, sociaal contact is?

Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn
hoe belangrijk familie en vrienden zijn?

Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn
hoe belangrijk onze creatieve inzet voor elkaar is?

Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn
dat mensen van goede wil zijn
en bezield zijn met een goed hart?

Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn
hoe kwetsbaar we allen zijn
en hoe zwaar eenzaam en angst kan zijn?

Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn
dat we elkaar zo nodig hebben?
Dat we dit nooit genoeg kunnen laten blijken!

Een Goede Week in mineur ?
Het wordt een Goede Week in mineur. Of wordt het meer dan ooit duidelijk wat we als christengelovigen herdenken en voor gaan: delen én verbonden zijn; solidariteit, geen vlucht weg van het kruis van velen; de hoop koesteren en bewaren ook in tijden van angst of een onzekere toekomst.
Geen versgroen Palmtakje siert onze kruisen. Het wordt meer dan ooit een uitdaging om te laten zien dat Hij leeft in onze ‘blijf-in-je-kot’-huizen en bron van nieuw leven is.
De voetwassing en het tafelen met Witte Donderdag zijn afgelast … althans in onze kerken, maar we hebben nog nooit zoveel witte (tafel-)lakens zien buitenhangen uit dank voor ‘onze helden’ die ten voeten uit dienstbaar zijn en zorgen (artsen en verpleegkundigen,
winkelbedienden, pakjesbedelers, leerkrachten en directies, chauffeurs, politie, vuilnisophalers…)
Met heel onze maatschappij zitten we plots al wekenlang in een Witte Donderdag-modus van dienen en danken … laten we dit beseffen en God danken om zoveel goedheid en warmmenselijke inzet!
En ook Goede Vrijdag is zo heel zichtbaar. De eenzaamheid en de angst, het lijden en het kruis, we hoeven niet ver te zoeken. Ook Jezus heeft het allemaal doorleefd en schreeuwde “God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.”( Mc. 15,34) Velen beleven een echte kruisweg. We bidden dat ze het uithouden en niet begeven. Ik ken er die in deze tijd al elke vrijdag in deze vastentijd de kruisweg van thuis uit bidden. Bid jij ook mee de verschillende staties op Goede Vrijdag om 15u. thuis, verbonden én solidair met en voor allen die een kruis te dragen hebben en lijden ? Dank !
Ook de Matthäüspassion van Bach zal thuis weer klinken uit de boxen met het wondermooie smeekgebed: Erbarme dich mein Gott… over allen die vechten tegen het Coronavirus.
Stille Zaterdag is de lock down van de Goede Week. Alles valt stil. We weten intussen wat dit betekent en ondervinden het aan den lijve. Niet simpel om het uit te houden en het een plaats te geven… ook al weten we dat het moet en belangrijk is, zo niet wordt het geen Pasen.
Het voedt onze hunker en verlangen naar het moment waarop alles mag openbloeien en opnieuw tot leven komen.
Pasen komt, ook dit jaar. Mag dit onze diepste hoop en wens zijn.
Het leven – ook al wordt het bedreigd of getemperd – hou je niet tegen.
De steenrots die nu ligt op ons ‘blijf-in-je-kot’-leven zal wegrollen.
Alleen, hoe geef je uitdrukking aan dit geloof, aan deze hoop ?
Hoe vieren we het nieuwe leven ?
De vele Paasbloemen in de tuinen en de zingende, bezige vogels in de lucht trekken zich niets van het virus aan. Ze vieren het Paasleven op hun manier en zijn niet tegen te houden.
Wie mij kent weet dat ik iets met stenen heb. Ik zal dus met Pasen een steen aan mijn deur leggen waarop staat ‘leef’. Ik hoop dat er nog ‘keikoppen’ zijn die koppig en vastberaden uiting geven aan hun geloof in het leven dat door niets of niemand tegen te houden is ook niet door dodelijke virussen.
Misschien herken jij je meer in een ruikertje bloemen of hang je een vrolijke tekening aan het raam? Misschien bel je alle eenzamen die je kent op om ze een zalig Pasen te wensen? Ik laat het vol vertrouwen aan ieders creativiteit over om hoe dan ook Pasen te wensen ondanks de 1,5 m regel. Benieuwd !

Zalig Pasen !

deken Miguel Dehondt

PS.: Weet dat ook voor de eerste leerlingen het op Pasen nog geen ‘echte’ Pasen was. Ze zaten in hun kot, als bange, ontgoochelde wezens. Het heeft uiteindelijk nog 50 dagen geduurd, tot aan Pinksteren, vooraleer ze échte Paasmensen geworden zijn. Het weze een troost ! Daarom zouden wij ons dit jaar deze tijd niet gunnen én het uithouden? Veel courage …

Pasen gaat altijd door
Pasen gaat niet op slot
Het graf zal leeg zijn
Pasen gaat altijd door
Geloof, hoop en liefde
Zij willen altijd door
Pasen gaat altijd door
in het geloof
tegen het cynisme
Pasen gaat altijd door
in de hoop
van winnende Goedheid
Pasen gaat altijd door
in de stilte
van de kwetsbare liefde
die menselijk meeleeft.
Marinus van den Berg

Enkele suggesties:

 • ook de jongeren beleven de Goede Week anders: https://www.facebook.com/546967079049747/posts/898640583882393/?d=n

 • de dagelijkse Schriftlezingen: https://www.dagelijksevangelie.org/NL/gospel
 • het digitaal breviergebed: https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/index.html 
 • de psalmen (https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2010/01/01/waken-met- de-psalmen/) en de zondagslezingen
  (
  https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2015/03/01/zondagslezingen-8-maart- 2015) voorgelezen door het Bijbelhuis 
 • het gebed van enkele broeders van Taizé via streaming:
  https://www.facebook.com/taize 
 • de bezinning met de Jezuïeten: https://www.ignatiaansbidden.org/links/ 
 • de eucharistie op tv (o.a. via Eén of KTO) en via Kerknet:
  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/radiomis-en-tv-mis-op-vrt-en- online-radio-maria 
 • het digitaal gebedsintentieboek: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel- informatie/bid-mee-gebedsintenties-uit-de-kerk 
 • bijbelcitaat@bijbelcitaat.be
 • kerknet.be