Beste bezoeker,

Beste bezoeker,

We bieden graag wekelijks een digitale viering aan via de nieuwsbrief www.kerkinpoperinge.be.

VACATURE

Vacature voor twee voltijdse parochie-assistenten in de Pastorale eenheid Sint -Bertinus Poperinge en Heilige Clara Heuvelland

De Pastorale Eenheden Sint -Bertinus Poperinge en Heilige Clara Heuvelland zijn op zoek naar twee extra parochieassistenten om, in nauwe samenwerking met de priesters, de
Parochieassistente en de teams, de werking te ondersteunen en verder uit te bouwen.
TAAKOMSCHRIJVING
Beleid voeren
U wordt lid van de teams van de pastorale eenheid. Zo nodig helpt u bij de opmaak van de agenda, maakt u het verslag en volgt de gemaakte afspraken op.
Liturgie en gebed
U werkt mee aan de voorbereiding van eerstecommunievieringen, vormselvieringen ed.
Verkondiging en catechese
U draagt mee de verantwoordelijkheid over de werkgroep vormselcatechese en werkt de dooppastoraal uit.
Zorg voor mensen en solidariteit
U werkt mee aan de organisatie van de werkgroep solidariteit die de acties rond Mensen in nood en Broederlijk Delen op zich neemt.
Communicatie
U helpt bij de redactie van Kerk en Leven en neemt ook de herabonnering op u.
U kan ook instaan voor het beheer van de website en de facebookpagina.

De taakomschrijving wordt verder aangevuld of bijgestuurd, afhankelijk van de interesses en talenten van de kandidaten. Een voltijdse taak als parochie-assistent omvat 38 u per week.

Profiel
We zoeken een persoon die
 minimaal 25 jaar is
 kan werken in een flexibel tijdsrooster
 die geëngageerd is in de katholieke geloofsgemeenschap.
 bij voorkeur een diploma hoger onderwijs heeft.
 over de basisvaardigheden beschikt op vlak van informatica – goede kennis MS-office.
 communicatief vaardig is.
 in staat is groepen en taken te coördineren.
 kennis heeft van sociale media.
 teamgericht en zelfstandig kan werken.
 flexibel is en bereid tot avond- en weekendwerk.
 beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
 bereid is om de voorziene vorming te volgen.
 bereid is om bij aanwerving een gesprek te voeren met een psycholoog.

Bij aanwerving wordt een attest van goed gedrag en zeden gevraagd.
Deze job is onverenigbaar met een politiek of syndicaal mandaat.

Modaliteiten
Indiensttreding: zo vlug mogelijk
 Verloning als bedienaar van de eredienst
 Een basisopleiding wordt door het bisdom Brugge ingericht
 Een canoniek startcontract van 1 jaar met verlenging na het proefjaar

Informatie
jobinhoud: bij pastoor Wim Seynaeve – 0498 10 14 90
wimseynaeve@telenet.be
statuut, wedde en basisopleiding: Trees Lavens 050 33 59 05 / 0468 264 163
trees.lavens@bisdombrugge.be
Sollicitatie
Stuur vóór 1 maart 2023 uw schriftelijke sollicitatie met bijhorende CV naar bisschoppelijk gedelegeerd Marc Steen, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge of
marc.steen@bisdombrugge.be

 

 

We willen jullie graag ook verder op een andere manier wat inspiratie geven. We versturen elke week een digitale nieuwsbrief. Wil je die ontvangen: schrijf je dan nu in via deze link:

https://www.kerknet.be/pastorale-eenheid-sint-bertinus-poperinge-vleteren/informatie/nieuwsbrief-inschrijving

of stuur een mail naar: federatie.heuvelland@gmail.com.

Alvast enkele suggesties:

 • de dagelijkse Schriftlezingen: https://www.dagelijksevangelie.org/NL/gospel
 • het digitaal breviergebed: https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/index.html 
 • de psalmen (https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2010/01/01/waken-met- de-psalmen/) en de zondagslezingen
  (
  https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2015/03/01/zondagslezingen-8-maart- 2015) voorgelezen door het Bijbelhuis 
 • het gebed van enkele broeders van Taizé via streaming:
  https://www.facebook.com/taize 
 • de bezinning met de Jezuïeten: https://www.ignatiaansbidden.org/links/ 
 • de eucharistie op tv (o.a. via Eén of KTO) en via Kerknet:
  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/radiomis-en-tv-mis-op-vrt-en- online-radio-maria 
 • het digitaal gebedsintentieboek: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel- informatie/bid-mee-gebedsintenties-uit-de-kerk 
 • bijbelcitaat@bijbelcitaat.be
 • kerknet.be