Beste bezoeker,

Beste bezoeker,

vanaf zaterdag 13 juni mogen we weer samen komen om te vieren wel rekening houdend met de specifieke richtlijnen. Dit doen we in 4 kerken van onze Pastorale Eenheid H. Clara.
zaterdag 17 uur in Mesen
zaterdag 19 uur in Loker
zondag 9 uur in Westouter
zondag 10.30 uur in Nieuwkerke

De Nationale Veiligheidsraad gaf op woensdag 3 juni 2020, groen licht aan de erkende erediensten in ons land om vanaf maandag 8 juni opnieuw samen te komen om religieuze diensten te houden. Hierbij zullen verschillende voorzorgsmaatregelen van belang zijn.
In deze eerste fase van de opheffing van de lockdown voor erediensten is een van de belangrijkste maatregelen een maximum van 100 deelnemers per viering en 200 deelnemers vanaf 1 juli, met telkens een limiet van 1 persoon per 10 vierkante meter. De maatregelen, die verder in de kerk van toepassing zijn, zijn genomen met het oog op de gezondheid van iedereen.
Wat mogen we verwachten ?
Iedereen is welkom maar maakt toch best voor zichzelf vooraf een risico-analyse. De wijze waarop de vieringen verlopen en geörganiseerd zijn, beperken het risico tot een minimum.
Wie ziek is, dient thuis te blijven. Personen die behoren tot risicogroepen met een ernstige medische onderliggende problematiek worden vooralsnog afgeraden om de vieringen bij te wonen. Maar voor alle duidelijkheid : niet alle 65-plussers behoren tot zo’n risicogroep, dus voel u welkom.
Het gebruik van mondmaskers is verplicht.
Alle gelovigen die binnenkomen in de kerk zullen hun handen moeten ontsmetten. Wij voorzien aan de ingangen voldoende ontsmettingsmiddelen waarmee u uw handen kunt ontsmetten. Enkele vrijwilligers die de maatregelen goed kennen, zullen als stewards, zeker in het begin, kerkgangers vriendelijk wijzen op de maatregelen en indien nodig u hierbij helpen.
In de eerste viering(en) zal aandacht gegeven worden aan de veiligheid en uitgelegd worden welke maatregelen van kracht zijn en waarom.
De 1,5 meter afstandsregel zal waarschijnlijk nog vele maanden van kracht zijn. De schikking van de stoelen is aangepast op 1,5 meter afstand van elkaar, ook tussen de rijen. De overige stoelen werden weggenomen of opgestapeld.
Voorlopig mogen niet meer dan 1 persoon per 10 vierkante meter binnen met een maximum van 100 personen voor grote kerken (vanaf 1 juli wordt het maximum 200 personen).
Het zal, zeker in de eerste tijd, niet toegelaten worden om zangboeken of -blaadjes te gebruiken, folders of flyers uit te delen of die van hand tot hand te laten gaan. Zij worden daarom volledig uit de ruimte verwijderd. Wijwatervaten blijven tot nader order leeg. De toiletten in de kerk kunnen niet gebruikt worden.
We voorzien de kerken van een circulatieplan. Er zullen hiervoor ook pijlen aangebracht worden op de vloer. Bemerk hoe u in uw kerk moet binnenkomen en ook de kerk weer moet verlaten.
Er is géén collecte (=omhaling) en/of offerande. We voorzien aan de ingang een offerblok (of mandje) voor stoelgeld en een offerblok (of mandje) voor de collecte. We danken ieder voor zijn milde bijdrage.
Hoe hartelijk we ook willen samenkomen om te vieren, we zullen in de eerste tijd geen handen kunnen geven tijdens het Onze Vader en geen knuffels of handen geven bij de vredeswens. We mogen natuurlijk wel enige creativiteit aan de dag leggen in de manier waarop we toch aan elkaar een teken van vrede kunnen geven.
Het verloop van de communie vergt bijzondere aandacht. We laten in elk geval alle gelovigen de vrijheid om te kiezen voor de geestelijke communie of de lichamelijke communie. Indien u lichamelijke communie wenst te ontvangen, gelieve dan recht te staan. De priester komt langs bij de gelovigen.
De communie bedienaar ontsmet vooraf de handen en doet een mondmasker aan. Hou als communicant voldoende afstand van de communie bedienaar door de handen ver uit te strekken. De dialoog “Lichaam van Christus” – “Amen” vervalt. De communie bedienaar laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant, zonder de hand van de communicant te raken. Communie op de tong is niet toegelaten.
Wellicht komen er voor koren nog strengere afstandsregels waardoor koorzang, zeker in de eerste tijd, niet mogelijk zal zijn.Het is voorlopig niet mogelijk om aansluitend na de viering een receptie of dergelijke te organiseren. Ook napraten buiten aan de kerk kan niet zolang samenscholingen niet toegelaten zijn.

Hebt u bedenkingen of zeer specifieke vragen over uw situatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de parochie-assistenten of de contactpersonen. We staan voor een nooit geziene situatie. In een geest van samenwerking en met goede wil van velen kan er toch nog veel mogelijk zijn.

We willen jullie graag ook verder op een andere manier wat inspiratie geven. We versturen elke week een digitale nieuwsbrief. Wil je die ontvangen: schrijf je dan nu in via deze link:

https://www.kerknet.be/pastorale-eenheid-sint-bertinus-poperinge-vleteren/informatie/nieuwsbrief-inschrijving

of stuur een mail naar: federatie.heuvelland@gmail.com.

Alvast enkele suggesties:

 • de dagelijkse Schriftlezingen: https://www.dagelijksevangelie.org/NL/gospel
 • het digitaal breviergebed: https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/index.html 
 • de psalmen (https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2010/01/01/waken-met- de-psalmen/) en de zondagslezingen
  (
  https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2015/03/01/zondagslezingen-8-maart- 2015) voorgelezen door het Bijbelhuis 
 • het gebed van enkele broeders van Taizé via streaming:
  https://www.facebook.com/taize 
 • de bezinning met de Jezuïeten: https://www.ignatiaansbidden.org/links/ 
 • de eucharistie op tv (o.a. via Eén of KTO) en via Kerknet:
  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/radiomis-en-tv-mis-op-vrt-en- online-radio-maria 
 • het digitaal gebedsintentieboek: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel- informatie/bid-mee-gebedsintenties-uit-de-kerk 
 • bijbelcitaat@bijbelcitaat.be
 • kerknet.be