Bidden

Bidden

Vakantie: genieten
Heerlijk is het, God,
de routine van het leven
te mogen en te kunnen doorbreken
en nieuwe horizonten te ontdekken
thuis of in de vreemde.
Deugddoend is het en hartverwarmend
tijd te hebben voor elkaar,
onbekommerd te spelen in de zon,
rustig te genieten van een boek,
de schoonheid te bewonderen
van mensen en dingen,
te luisteren naar de stilte
en naar U mijn God,
stille aanwezige in al mijn levensdagen.
Dank U, God

Een gebed voor de vakantie

God,
geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even uit het gareel van de zorg
en de verantwoordelijkheid los kan maken,
de aarde kan proeven en ruiken
en de lucht en het water en de mensen erbij.

Geef mij een hart, God,
dat – klein als een kind – de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken
en gaat rusten in een ondergaande zon.

Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels
en kan glimlachen bij de verre geluiden
van koeien als de morgen begint.
Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat
naar vreemde mensen en andere dingen
en gelukkig is om hun anders-zijn.

Geef mij een hart dat nog kan spelen,
en alles kan vergeten
bij een bal in het water of een kind in het zand.
Geef mij een hart God, een open hart en open handen
om naar mensen toe te gaan,
te luisteren naar hun verhalen
en te snoepen van hun vriendschap als de avond valt.

Geef mij een hart dat uitnodigt – als een rustbank in de zomer –
iedere voorbijganger, ieder mens langs de baan.
Geef mij een hart dat zich wil bekeren
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen,
een hart dat kan bewonderen, zonder te bezitten,
en kan bidden zonder woorden,
een hart dat doorheen de dingen
kan schouwen naar Uw oneindigheid.

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij,
op die zevende dag,
toen alles weer goed was wat Gij had gemaakt.

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld
of de andere kant van mijn dorp zal zien,
of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,
of stil van de zetel naar het bed zal gaan,
geef mij een hart dat vakantie kan nemen …
en dan is het feest al begonnen.

Manu Verhulst

Bron: Eensgezind volharden in gebed, Brepols, Turnhout, 1988, p. 530-532.

Gebed in tijden van corona

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:
Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef wijsheid en moed
aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede,
en troost allen die om hen rouwen.
Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Gebed om zegen

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

Gebed tot God tegen het coronavirus

Heer, onze God,
wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij de mensen bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,
om ons mensen te verlossen, ons te vergeven,
ons te genegen en ons te vernieuwen.
De gehele mensheid wordt steeds weer bedreigd
door oorlogen, ziekten en natuurrampen.
In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder
door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.
Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.
Schenk aan de wetenschappers
het inzicht om deze ziekte effectief te bestrijden.
Zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel.
Schenk aan de mensen die reeds zijn aangestoken door de virus
Uw genezende liefde.
Schenk aan degenen die gestorven zijn het eeuwige leven bij U,
en schenk ons allen het vertrouwen in U,
dat wij geborgen zijn in Uw hand
en wat ook gebeurt,
Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer. Amen.

Wanneer bekende kaders dienen te veranderen
En de wereld er plots een stuk vreemder uitziet
Wanneer links en rechts plannen in het water vallen
En ik mij relationeel vervreemd voel
Dan keer ik meer dan anders naar binnen
Waar gaat het naartoe met deze wereld?
Waar zijt Gij aan het werk in dit alles?
Zullen al mijn geliefden ongedeerd blijven?
Is mijn leven brozer dan ik denk?
Ik kijk naar buiten
en de heldere kleur van de paasbloemen
stemt me dankbaar.

Anne Vandenhoeck