Bidden

Bidden

Gebed in tijden van corona

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:
Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef wijsheid en moed
aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede,
en troost allen die om hen rouwen.
Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Gebed om zegen

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

Gebed tot God tegen het coronavirus

Heer, onze God,
wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij de mensen bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,
om ons mensen te verlossen, ons te vergeven,
ons te genegen en ons te vernieuwen.
De gehele mensheid wordt steeds weer bedreigd
door oorlogen, ziekten en natuurrampen.
In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder
door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.
Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.
Schenk aan de wetenschappers
het inzicht om deze ziekte effectief te bestrijden.
Zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel.
Schenk aan de mensen die reeds zijn aangestoken door de virus
Uw genezende liefde.
Schenk aan degenen die gestorven zijn het eeuwige leven bij U,
en schenk ons allen het vertrouwen in U,
dat wij geborgen zijn in Uw hand
en wat ook gebeurt,
Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer. Amen.

Wanneer bekende kaders dienen te veranderen
En de wereld er plots een stuk vreemder uitziet
Wanneer links en rechts plannen in het water vallen
En ik mij relationeel vervreemd voel
Dan keer ik meer dan anders naar binnen
Waar gaat het naartoe met deze wereld?
Waar zijt Gij aan het werk in dit alles?
Zullen al mijn geliefden ongedeerd blijven?
Is mijn leven brozer dan ik denk?
Ik kijk naar buiten
en de heldere kleur van de paasbloemen
stemt me dankbaar.

Anne Vandenhoeck