Bidden

Bidden

Mei maand: Maria maand

Maria, onze moeder.
Maria, laat ons in dank bidden,
bewaar en koester in uw moederhart
alles wat wij u toevertrouwen :
als vele kleine zorgen beginnen wegen,
als we zoeken naar genegenheid en begrip,
als moeheid en machteloosheid ons lam leggen,
als eenzaamheid zwaar drukt,
als opeenhopende last ons te boven gaat,
als ons geloof wankelt.
Moeder, wij danken u
dat gij ons in dit bidden steunt.
Maria, bescherm in uw goedheid
uw jeugd en jongeren in onze kleine wereld,
bemoedig alle moeders die met veel zorgen zitten,
bewaar ons die nu bij u bidden
en ook allen die u nu al jaren vergeten zijn.
Blijf voor ons allen de moeder van Jezus.
Maria, wij danken U
dat wij vandaag zo met U konden bidden.

Toewijding aan Maria
Heilige Maria,
moeder van Jezus, onze Heer,
wij willen ons vandaag
geheel aan U toewijden.
Wij erkennen dat Gij onze Moeder zijt.
Daarom stellen wij ons leven
onder uw bescherming.
Leer ons leven naar het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon.
Geef ons een open oog
voor al wat mooi is in de wereld,
een open oor om te vernemen
wat het leven van ons vraagt,
en een hart dat open staat
voor de vreugde en het leed van de mensen.
Mogen wij,
met uw hulp en met Gods genade
de Blijde Boodschap brengen
aan de mensen van deze tijd.

Leer ons leven
Maria, wees onze moeder
en maak ons tot uw kinderen.
Maak dat wij onze roeping aanvaarden,
zoals Gij bij de boodschap van de engel.
Dat wij graag een dienst bewijzen,
zoals Gij bij uw bezoek aan Elisabeth.
Dat wijde soberheid dragen,
zoals Gij bij de geboorte van uw Kind.
Dat wij de beproevingen kunnen dragen,
zoals Gij op de vlucht naar Egypte.
Dat wij oog hebben voor de nood van een ander,
zoals Gij op de bruiloft te Kana.
Dat wij bestand zijn tegen het lijden,
zoals Gij aan de voet van het Kruis.
Dat wij in gemeenschap met elkaar bidden,
zoals Gij het met de apostelen deed.
Maria, leer ons leven zoals Gij.

Maria ging haar weg
Maria ging haar weg,
haar eigen weg;
zij trok haar spoor
tot in de jonge kerk.
Wij volgen
de schaarse spoortekens,
die ze achterliet,
en zien dan klaarder onze eigen weg naar God.
Ook wij zijn een verhaal
van geloof, hoop en liefde ! (Manu Verhulst)

Maria
Stil en onopvallend,
bescheiden en op de achtergrond,
een beetje vergeten,
vind je haar toch overal terug
in kerken en kapellen, op hoeken van straten
verkleurd door regen en wind,
in huiskamers, oud of modern van vorm :
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.
Een jonge vrouw uit Galilea
met een leven, getekend door het lijden van haar Zoon.
Moeder van een kind anders dan andere,
dat van kleins af zijn eigen weg ging.
Ze leerde het aanvaarden
met het zwaard in haar hart.
Maria, een vrouw
waarin elke moeder zich kan herkennen.
Zij stond onder het kruis van haar eigen zoon.
Op dat moment was er van mannen en leerlingen
geen sprake meer : ze waren er allemaal vandoor.
Ze kon aanvaarden omdat ze zich door God aanvaard wist.
God had naar haar omgezien.
Nu durft men nauwelijks nog over haar spreken.
Ze past in haar eenvoud niet meer in onze tijd.
Haar beeld is uit vele kamers verdwenen.
En toch blijft haar leven van pijn en diep geloof
een uitnodiging tot inzet en inkeer.
Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet,
bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.
Haar beeld zal mensen blijven troosten
en wegen laten vinden naar elkaar.
Zij leert ons dat leven is :
willen vasthouden en moeten loslaten.
Erik Stijnen.

Gebed in tijden van corona

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:
Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef wijsheid en moed
aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede,
en troost allen die om hen rouwen.
Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Gebed om zegen

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

Gebed tot God tegen het coronavirus

Heer, onze God,
wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij de mensen bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,
om ons mensen te verlossen, ons te vergeven,
ons te genegen en ons te vernieuwen.
De gehele mensheid wordt steeds weer bedreigd
door oorlogen, ziekten en natuurrampen.
In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder
door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.
Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.
Schenk aan de wetenschappers
het inzicht om deze ziekte effectief te bestrijden.
Zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel.
Schenk aan de mensen die reeds zijn aangestoken door de virus
Uw genezende liefde.
Schenk aan degenen die gestorven zijn het eeuwige leven bij U,
en schenk ons allen het vertrouwen in U,
dat wij geborgen zijn in Uw hand
en wat ook gebeurt,
Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer. Amen.

Wanneer bekende kaders dienen te veranderen
En de wereld er plots een stuk vreemder uitziet
Wanneer links en rechts plannen in het water vallen
En ik mij relationeel vervreemd voel
Dan keer ik meer dan anders naar binnen
Waar gaat het naartoe met deze wereld?
Waar zijt Gij aan het werk in dit alles?
Zullen al mijn geliefden ongedeerd blijven?
Is mijn leven brozer dan ik denk?
Ik kijk naar buiten
en de heldere kleur van de paasbloemen
stemt me dankbaar.

Anne Vandenhoeck