Vormsel

Vormsel

Vormseltraject 2019-2020

Eén traject  voor de 10 parochies !

De vormselcatechese gebeurt over de parochiegrenzen heen. We kiezen voor een sterke, degelijke inhoudelijke voorbereiding. Rekening houdend met de overvolle agenda’s van de jongeren en hun ouders, bieden wij de kans aan iedere kandidaat-vormeling, om de voorbereiding naar het vormsel te volgen in de groep die samenkomt op het ogenblik dat het voor hen het beste past. ( buitenschoolse activiteiten)

De plaats waar ze de vormselcatechese volgen staat los van de parochie waarin ze wonen en de kerk waar ze het vormsel zullen ontvangen. Een voorbeeld : Jef woont in Westouter, volgt catechese in Reningelst (omdat hij enkel op zondagvoormiddag vrij is) en kiest om gevormd te worden in de kerk van Wijtschate.

De vormselcatechese gebeurt in kleine groepjes op verschillende tijdstippen/ dagen, inhoudelijk gelinkt en analoog met elkaar. Elk groepje wordt begeleid door 1, 2 of 3 catechisten.

Op weg naar het vormsel kiezen wij voor 6 inhoudelijke catechesemomenten. Het accent wordt gelegd op de opdracht die wij allen als gedoopte hebben gekregen om als leerlingen van Jezus ons geloof uit te dragen en ons actief in te zetten voor het Rijk Gods.