Kostprijs

Kostprijs

We vragen om bij inschrijving € 35 over te schrijven :

  • Verzekering
  • Knutselmateriaal voor de catechesebeurten
  • Vormselkaars, tau-kruisje

Wij vragen over te schrijven op de rekening van de Pastorale Eenheid Clara,  BE96 7350 4896 7305, met als mededeling ‘VORMSEL naam en familienaam van de vormeling‘.

Wat zit hier niet inbegrepen ?

De vrijwillige, enthousiaste inzet van jouw catechisten, want zij doen dit voor jou gratis en dat is onbetaalbaar ! Heb er dan ook respect voor, respect begint met een welgemeend ‘dank je wel’ voor al wat zij/hij voor jou doen.