Engagementen

Engagementen

Als laatste wordt er verwacht dat elke kandidaat-vormeling twee engagementen kiest :
– één uit de lijst van ‘kandidaat-vormeling samen met zijn/haar ouders
– één uit de lijst ‘kandidaat-vormeling’.

Mogelijke engagementen voor de kandidaat-vormeling samen met zijn/haar ouders

 

1. Franciscaanse vredeswandeling

2. Bijwonen van een viering met Kerstmis in onze Pastorale Eenheid
dinsdag 24 december om 16.30 uur in Mesen
dinsdag 24 december om 18.00 uur in Reningelst
woensdag 25 december om 10.30 uur in Wijtschate

3. Bijwonen van de aswoensdagviering in onze Pastorale Eenheid

woensdag 26 februari om 19.00 uur in Kemmel

4. Deelnemen aan het solidariteitsmaal voor Broederlijk Delen

5. Bijwonen van een Paasviering in onze Pastorale Eenheid

→Paaswake : zaterdag 11 april om 20.00 uur in Loker

→ Pasen : zondag 12 april om 10.30 uur in Wijtschate.

Mogelijke engagementen voor de kandidaat-vormeling

1. Bezoek en kennismaking met de Pelgrim te Wulvergem

De Pelgrim, het dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking in Wulvergem. In De Pelgrim kom je terecht in een boerderijproject.
Je kan mee werken aan verschillende activiteiten zoals het telen van biologische groenten en kruiden, het kweken en verzorgen van dieren. Daarnaast heeft De Pelgrim ook verschillende ateliers. Zo hebben we een bak-, confituur-, kruiden-, hout- en handwerkatelier. Andere activiteiten zijn helpen in de keuken of bij het onderhoud.

2. Misdienaar worden voor één jaar

Ieder weekend zijn er vier eucharistievieringen in onze Pastorale Eenheid. In elke viering zijn er een aantal jongeren die de mis dienen, als kandidaat-vormeling kan je tijdens de voorbereiding op je vormsel hiervoor kiezen, er wordt een beurtrol opgesteld. Pr. Miguel of iemand van de verantwoordelijken nodigt jullie allen eerst even uit om wat uitleg te geven en wat er precies van je wordt verwacht. Onze misdienaarsgroep is een vrolijke bende (bekijk maar eens ons filmpje op youtube), want we ontmoeten elkaar ook in de pluswerking of gaan op uitstap… je bent alvast WELKOM!

3. Woon- en zorgcentrum (WZC) in Poperinge

4. Woon- en zorgcentrum (WZC) in Wijtschate

In het woon en zorgcentrum van Wijtschate en Poperinge verblijven vele bejaarden, voor wie het alleen wonen niet meer lukt. Vele bewoners zijn niet meer zo vlot in het lezen, het bewegen, …alles gaat gewoon iets trager.

Als kandidaat vormeling kan je kiezen om op woensdagnamiddag of tijdens de vakantie een handje toe te steken bij : de mensen met hun rolstoel naar de cafetaria brengen, koffie inschenken, meedoen aan allerlei activiteiten zoals gymnastiek, een quiz, koekjes bakken, iemand een voetbadje geven….

5. Soep op de stoep voor Welzijnszorg in het weekend van 7 en 8 december

Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. Dat is de basis van Soep op de stoep. Steeds meer mensen leven op of onder de armoedegrens. Ze ervaren dagelijks dat ze er niet bij horen en worden afgesloten van de meest noodzakelijke basisvoorzieningen. Met de jaarlijkse ‘Soep op de Stoep’ actie vragen we aandacht voor de armoedeproblematiek en zamelen we geld in om lokale armoedeprojecten te ondersteunen. Verse soep wordt door de jongeren en enkele catechisten klaargemaakt en aangeboden na de vieringen in het weekend van 7 en 8 december. Want armoede bestaat … ook in België.

6. Ziekenzorg – Samana (Reningelst, Westouter, Nieuwkerke)

Een parochiegemeenschap draagt zorg voor haar zieken, voor haar ouderen en voor de mensen die vaak eenzaam zijn. In iedere parochie zijn er mensen die daarom regelmatig ‘zieken’ bezoeken. Het bezoeken van zieken is een mooi engagement, door op bezoek te gaan bij een zieke of eenzame volbreng je een belangrijke levenshouding die ook Jezus belangrijk vond, als kandidaat vormeling kan je meegaan met een ziekenbezoeker zo breng je vast en zeker wat zonnewarmte bij deze mensen.

 7. Koffiestop voor Broederlijk Delen

Mesen : zaterdag 14 maart 2019 na de viering van 17.00 uur
Westouter : zondag 15 maart 2019 na de viering van 9.00 uur

De Koffiestop is één van de vaste waarden tijdens de jaarlijkse Broederlijk Delencampagne. In 2016 vierde de Koffiestop zijn 10de verjaardag. De ingrediënten van deze actie zijn na 10 edities nog steeds dezelfde: een kopje koffie, een gezellige babbel en een vrije bijdrage voor onze strijd tegen armoede en onrecht. Doe jij ook weer mee? 

8. Helpen bij ‘Ontbijtservice’ Westouter voor Broederlijk Delen

Ieder jaar organiseert de werkgroep ‘Broederlijk Delen’ van Westouter een ontbijt aan huis. De vrijwilligers maken de ontbijtpaketten klaar op zaterdagnamiddag en op zondagmorgen worden deze dan thuisgebracht.

Enkele kandidaat-vormelingen kunnen meehelpen om alles in te pakken.

9. Bezoek aan psychiatrisch ziekenhuis H.-Hart Ieper.

Op een woensdagnamiddag kunnen de kandidaat vormelingen kennismaken met de leefwereld en de beleving van mensen met psychische kwetsbaarheid in een psychiatrisch ziekenhuis.

10. Kennismaking en meehelpen met de bewoners van De Lovie.

De Lovie staat in voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap, onze kandidaat vormelingen worden van harte uitgenodigd om met de bewoners een namiddag samen door te brengen, pannenkoeken te bakken, te fietsen, in het knutselatelier…

11. Kennismaking met de Jongerenwerking Heuvelland

Als vormeling word je uitgenodigd naar een activiteit die voor jullie op maat gemaakt is. Samen met de anderen kandidaat-vormelingen die voor dit engagement kozen, beleef je een leuke namiddag met dat tikkeltje meer, een bezinning of verdieping…


Belangrijk :

Het vervoer naar de plaats van het engagement is de verantwoordelijkheid van de ouders ! De verzekering van de federatie dekt eventuele ongevallen, zoals voorzien bij de thuis – en andere catechesebeurten of uitstappen/activiteiten georganiseerd door de vormselwerking.